פריחת החלמונית הצהובה החלה ביער בירייה

חלומנית צהובה

החלה פריחת החלמונית הצהובה ביער בירייה, דרך נוף עין זיתים – עמוקה, כך מדווחים עובדי ויערני קק"ל. כמו החצב גם פריחת החלמונית מבשרת על סיומי של הקיץ וצחילת הסתיו.